Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban tổ chức Amazing UX – Lầu 5 Tòa Nhà Trung Nam 7A/80, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TPHCM.

 +84-8 6264 5022

 +84-122 711 2279 Hoặc +84-944 685 243

 [email protected]

 Everyday 8:30-18:00