VÕ HOÀNG CHU KIỆT

User Experience Designer and Product Manager at Silicon Straits

VÕ HOÀNG CHU KIỆT

User Experience Designer and Product Manager at Silicon Straits

Biography

Trưởng nhóm thiết kế tại Silicon Straits. Chịu trách nhiệm về UX, UI, xây dựng quy trình, team, phát triển sản phẩm cho các dự án của công ty. Trước đó từng xây dựng ứng dụng Ăn Gì Cũng Được.

All session by VÕ HOÀNG CHU KIỆT

Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng thi Speed up.

29/02/2016 đến hết ngày 06/05/2016
Nộp bài Online

THE WINNERS

29/05/2016- 04/06/2016
TP HỒ CHÍ MINH

Đề thi Chặng 3: Speed up!

19/05/2016 - 26/05/2016
Nộp bài online