QUANG PHOWR

Principal Product Manager Haravan.com

QUANG PHOWR

Principal Product Manager Haravan.com

Biography

Tư tưởng UX Design tóm gọn trong câu trích dẫn “If user can’t use it, it doesn’t work” – Susan Dray

All session by QUANG PHOWR

Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng thi Speed up.

29/02/2016 đến hết ngày 06/05/2016
Nộp bài Online

THE WINNERS

29/05/2016- 04/06/2016
TP HỒ CHÍ MINH

Đề thi Chặng 3: Speed up!

19/05/2016 - 26/05/2016
Nộp bài online