NGUYỄN HỮU BÌNH

CEO Applancer Topdev

NGUYỄN HỮU BÌNH

CEO Applancer Topdev

Biography

Từng là thủ lĩnh đội ngũ mobile ở các tập đoàn internet hàng đầu Việt Nam như FPT, VC Corp, ở anh Bình là sự tổng hòa của UX, Tech và Business.

All session by NGUYỄN HỮU BÌNH

Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng thi Speed up.

29/02/2016 đến hết ngày 06/05/2016
Nộp bài Online

THE WINNERS

29/05/2016- 04/06/2016
TP HỒ CHÍ MINH

Đề thi Chặng 3: Speed up!

19/05/2016 - 26/05/2016
Nộp bài online