Workshop chuyên sâu UX360°:User Experience in a nutshell

Đặt vé ngay tại: https://getticket.vn/event/UX360-3/
16 Apr 2016
21/04/2016 - 23/04/2016
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội

Workshop chuyên sâu UX360°:User Experience in a nutshell

UX360°:User Experience in a nutshell?

Để tạo điều kiện cho các bạn thí sinh tham gia chương trình, đồng thời mở rộng kiến thức cho những bạn quan tâm đến lĩnh vực UX design, BTC chương trình sẽ tổ chức 2 buổi workshop chuyên sâu tại Tp.Hồ Chí Minh (16/04/2016) và Hà Nội (23/04/2016). Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

**Lưu ý: để đảm bảo chất lượng cho buổi workshop, BTC sẽ tiến hành bán vé tham dự. Các bạn có thể đăng ký vé tại link: https://getticket.vn/event/UX360-3

NỘI DUNG WORKSHOP

  1. Traning session for AmazingUX Contestants.
  2. How to validate good UX?
  3. What should you focus on in UX discussion?
  4. How to understand user better?
  5. What is the different between UX Designer, Product Owner, Product Manager?
  6. Which skills you should focus on each stage to become international level UX designer?

CÔNG BỐ ĐỀ THI VÒNG TIẾP THEO LỰA CHỌN 3 ĐỘI XUẤT SẮC