Đề thi Chặng 3: Speed up!

04 May 2016
19/05/2016 - 26/05/2016
Nộp bài online

Đề thi Chặng 3: Speed up!

CÔNG BỐ ĐỀ THI VÒNG TIẾP THEO LỰA CHỌN 3 ĐỘI XUẤT SẮC
TOP 20 sẽ tham gia vòng tiếp theo được công bố vào ngày 23/04/2016. Đội xuất sắc nhất mỗi hạng mục đề tài sẽ được lựa chọn ( tổng cộng 3 đội) và sẽ là các đội chiến thắng.