Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng thi Speed up.

29 Feb 2016
29/02/2016 đến hết ngày 06/05/2016
Nộp bài Online

Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng thi Speed up.

Chúc mừng 60 bài dự thi đã xuất sắc vượt qua Chặng 1 của chương trình để bước tiếp vào Chăng 3: Speed up. Đề thì Chặng 3 sẽ được BTC công bố vào ngày 17/05/2016.

——————–

Danh sách các cá nhân vượt qua Chặng 1

 1. Trần Quang Ái
 2. Lê Tú Trường An
 3. Hồ Đắc Ben
 4. Lê Vũ Trang Đài
 5. Lê Vũ Trang Đài
 6. Phạm Bá Thành Danh
 7. Trần Minh Đức
 8. Đậu Ngọc Hà Dương
 9. Dương Đức Hiệp
 10. Bùi Quốc Hiếu
 11. Nguyễn Đức Đông Hiếu
 12. Trần Trung Hiếu
 13. Nguyễn Hùng
 14. Vũ Phùng Hưng
 15. Nguyễn Thị Huyền
 16. Phan Văn Anh Khoa
 17. Phan Văn Anh Khoa
 18. Trịnh Đăng Khoa
 19. Lê Nguyễn Anh Khuê
 20. Chu Dương Kiên
 21. Trần Duy Linh
 22. Trần Quang Lợi
 23. La Thành Minh
 24. Đỗ Ly Na
 25. Nguyễn Thị Oanh
 26. Hoàng Hữu Phúc
 27. Lê Thị Phương
 28. Nguyễn Huy Phương
 29. Nguyễn Ngọc Phương
 30. Đặng Ngọc Quảng
 31. Nguyễn Văn Sao
 32. Vũ Hoàng Tâm
 33. Vũ Hoàng Tâm
 34. Nguyễn Duy Thái
 35. Nguyễn Kim Anh Tiên
 36. Trần Thị Minh Trâm
 37. Nguyễn Tấn Trọng
 38. Bùi Thành Trung
 39. Lê Kim Trương
 40. Phạm Anh Tú
 41. Lê Bùi Hoàng Văn

Danh sách nhóm vượt qua Chặng 1:

 1. Amazing Big Boobs
 2. Brandia
 3. ItusUX
 4. KOLO Revengers
 5. LOGI
 6. M2PQ
 7. MageUX
 8. Makecolor Team
 9. NHT
 10. OMO
 11. Open Digital
 12. OSV UX
 13. Pink
 14. StarSeed
 15. Try
 16. UXUI_Vietnam
 17. UXYX
 18. Warrior
 19. Xiao Lean

*Lưu ý: Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC