Chặng 1 - Mini Audit

Chặng 1 – Mini Audit

Điều kiện tham dự: Mỗi cá nhân hoặc nhóm đã đăng kí tham dự tại trang web http://amazingux.vn.

Các đội thi tùy ý chọn sản phẩm dự thi và gửi bài dự thi (ở chặng này, là bài phân tích Mini Audit) hoàn chỉnh về email contact@applancer.net trễ nhất vào 23h59 ngày 06/05/2016.

Mỗi đội có thể chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm tham dự. Đối với đội chọn nhiều sản phẩm tham dự, điểm số của bạn là bài thi có điểm cao nhất.

Đối với mỗi sản phẩm, mỗi cá nhân hoặc nhóm dự thi có quyền lựa chọn phân tích sản phẩm trên từng nền tảng gồm Web, nền tảng Mobile App (Android/ IOS/ Windows/…), hoặc tất cả các nền tảng.

Lưu ý: Tại chặng này, bài dự thi hoàn chỉnh là bài phân tích các yếu tố cần cải thiện về UX/ hoặc các yếu tố xuất sắc về UX của sản phẩm mà bạn lựa chọn. BTC không yêu cầu bài dự thi trực tiếp hoàn thiện UX hoàn chỉnh của sản phẩm. Bạn có thể tham khảo thêm bài dự thi mẫu do BTC chuẩn bị và tìm hiểu thêm về Mini Audit tại đây

Các bài dự thi có bổ sung những yếu tố sau sẽ được BTC đánh giá cao, cộng thêm điểm và khiến bài dự thi có tính cạnh tranh cao hơn nhưng không bắt buộc 

  • Có cung cấp wireframe, đối với những sản phẩm có UX cần được cải tiến
  • Có sự mô tả chi tiết và đầy đủ về các điểm bất cập về UX của sản phẩm
  • Có chụp hình và chú thích rõ ràng về UX của sản phẩm

Bạn có thể tham khảo các sản phẩm do ban tổ chức gợi ý tại danh sách sau.

Lưu ý, các sản phẩm dưới đây là danh sách gợi ý, không bắt buộc lựa chọn làm đề tài dự thi. 

 Lưu ý: Đối với các đội dự thi bằng Mobile App, bạn vui lòng tìm và download app chính thức của sản phẩm trên các nền tảng phù hợp (App Store/ Google Play/ Windows Store).

LIÊN HỆ

Trở thành đối tác tại AmazingUX ngay hôm nay và đồng hành cùng chúng tôi!

contact@applancer.net

+84 944 685 243

Danh sách 60 ý tưởng bước tiếp vào Chặng 2: Speed up